all-teachers.co.ilעל מצב הלימודים בבית הספר כולם מדברים ומסכימים שמערכת החינוך פשטה מזמן את הרגל. הורים שרוצים את הצלחתם של ילדיהם לא מהססים לחפש מורים פרטיים לפחות במקצועות העיקריים הנחמדים בבית הספר. אין ספק שלא כולם מרשים לעצמם הוצאה כספית כזאת ולפעמים מסתפקים בתלמיד תיכון או סטודנטים שמבקשים מחירים זולים יותר.
בכל מקרה שיעורים פרטיים תמיד יעזרו לילדים ללמוד טוב יותר כי מורה פרטי, גם אם הוא לא מוסמך עדיין מתמודד רק עם תלמיד אחד וטוב יותר ממורה הכי טוב שמתמודד מול כיתה של 40 תלמידים.

חיפש אחרי מורה פרטי מתאים לפעמים קשה ומה שיכול לעזור זאת חברת allteachers אשר מתמחה בשיעורים פרטיים ויש לה מורים פרטיים בכל רחבי הארץ.

www.all-teachers.co.il