2694


בואו להצטרף לקבוצת תמיכה בתהליך הרזייה (“קבוצת שווים”) של עד 5 נשים. המפגשים מתקיימים ברשת (באמצעות SKYPE) פעם בשבוע, בשעות הערב, למשך 45 דקות.

הקבוצה מתאימה לנשים עובדות ועסוקות שלא יכולות להתפנות ולהגיע לקבוצה מחוץ

לבית ובכל זאת מעוניינות בתמיכה בתהליך הרזייה.

אנחנו “קבוצת שווים” שתומכות זו בזו, נשקלות יחד ומשתפות בחוויות האישיות שלנו!השתתפות בקבוצה – חינם!